Избирателен списък за гласуване в изборите на 29 октомври 2023г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 13.09.2023г.
Избирателен списък за гласуване в изборите на 29 октомври 2023г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 13.09.2023г.
Избирателен списък за гласуване в изборите на 29 октомври 2023г. - гр. Сунгурларе 13.09.2023г.
Заповед за Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе 16.08.2023г.
Информация за избирателите 14.08.2023г.
Покана за определяне състав на Общинска избирателна комисия 14.08.2023г.
Покана за обществено обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе за 2022г. 10.08.2023г.
Удължаване на срока за подаване на заявления за дърва за огрев 08.08.2023г.
Покана за публично обсъждане на бюджета за 2023 г. 07.08.2023г.
Ограничаване ползването на питейна вода в с. Ведрово 01.08.2023г.