Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на 2.4.2023г. 07.02.2023г.
Протокол от журиране на творби от Национална изложба - конкурс "Св. Трифон Зарезан" - 2023г. 07.02.2023г.
Решение на Общински съвет за ползване на дървесина през 2023г. от Общински горски територии 19.01.2023г.
ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 10.01.2023г.
Провеждане на открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията 09.11.2022г.
Протокол от заседание на комисия по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ 04.11.2022г.
Заповед за ограничаване на потреблението на вода и снабдяването с вода на с. Пчелин 27.10.2022г.
Съобщение относно изтичащ срок за регистрация на кладенци/сондажи за задоволяване на собствени потребности 24.10.2022г.
Национален шампионат по крос-кънтри за 2022г. 18.10.2022г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 04.10.2022г.