Определяне на условията и реда за произвеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023г. 24.02.2023г.
Съобщение за избирателите 21.02.2023г.
Информация за избирателите 17.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 16.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 16.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 16.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - гр. Сунгурларе 16.02.2023г.
Определяне на местата за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. 13.02.2023г.
Определяне на реда и сроковете за подаване на заявления за придобиване на дърва за огрев 13.02.2023г.
Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 10.02.2023г.