Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - гр. Сунгурларе 24.04.2024г.
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от РБългария и за народни представители на 9 юни 2024г. 23.04.2024г.
Информация за избирателите в изборите за членове на ЕП от Р България и за НС на 9 юни 2024г. 22.04.2024г.
Определяне на 02 май 2024г. за неучебен ден 18.04.2024г.
Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК при Кмета на Община Сунугрларе 15.04.2024г.
Поздравителен адрес към социалните работници от Кмета на Община Сунгурларе 22.03.2024г.
Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Сунгурларе за 2024г. 22.02.2024г.