Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването 17.05.2024г.
Общински футболен турнир на малки врати 19 май 2024г. 16.05.2024г.
Съобщение за провеждане на растителнозащитни дейности 15.05.2024г.
Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване 08.05.2024г.
Съобщение на Централна избирателна комисия - проверка в избирателните списъци 30.04.2024г.
Определяне на началото и реда на предизборната кампания 30.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в избори за членове на ЕП от Р България на 9 юни 2024 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - гр. Сунгурларе 24.04.2024г.