Електронни услуги

Среда за междурегистров обмен (RegiX) – налични регистри, справки от тях и условия за присъединяване

С Решение № 338 от 23 юни 2017 г. Министерският съвет предприе мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В приложението към т.1, буква „а“ на РМС са дефинирани съответните удостоверителни услуги. За издаването на удостоверенията от списъка на услугите, администрациите използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат от администрациите автоматизирано по електронен път.

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри.

Информация за наличните регистри и справките от тях е налична на адрес: http://regixaisweb.egov.bg/regixinfo

За присъединяване към средата за междурегистров обмен (RegiX) потребителите следва да спазят общите условия и приложенията към тях.

Общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен

До консуматорите на данни в средата за междурегистров обмен

Приложение 1: Образец за общо заявление

Приложение 2: Образец за комплексно заявление 

Приложение 3: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез WEB базирано клиентско (multitenant)        приложение

Приложение 4: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез интегриране на информационна система.

Забележка: При Приложения 3 и 4 може да излезе екран за потребителски име и парола. Без да въвеждате нищо, натиснете само два пъти бутона „ОК” за да се отвори документа.

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Лица за контакт:

Цветелина Тодорова - тел. 02/949 2274; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катерина Неделчева – тел. 02/949 2350; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.