Съобщение за предстоящи дизинсекционни мероприятия срещу ларви на комари 15.08.2022г.
Покана за провеждане на консултации за състав на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 12.08.2022г.
Заповед № РД-01-99/18.07.2022г. на Директора на РЗИ Бургас относно предприемане на противоепидемични мерки в Област Бургас 20.07.2022г.
Покана за подготвителна среща по Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 05.07.2022г.
Делегация от Община Сунгурларе водена от кметът д-р Георги Кенов посети Община Истанбул 28.06.2022г.
Световна победа донесе Шабан в Община Сунгурларе 28.06.2022г.
Мегданско увеселение „Долината на лозите пее и танцува” в местност „Ичмята” 28.06.2022г.
Вълшебен първи юни с героите от Дисниленд по повод Международният ден на детето 28.06.2022г.
Кметът д-р Георги Кенов откри футболния турнир на малки врати в Сунгурларе 28.06.2022г.
Редовно заседание на Общински съвет - Сунгурларе 28.06.2022г.