Обяви

Покажи брой 
Идентифициране на еднокопитните животни 18.09.2023г.
Списък на лицата от гр. Сунгурларе, подали допълнителни заявления за дърва за огрев за 2023г. 12.09.2023г.
Проект за санитарно – охранителна зона - с. Босилково 07.09.2023г.
Протокол за разпределение на пасищата за 2023/2024г. 05.09.2023г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна с дезинсекционна обработка срещу кърлежи и възрастни форми на комари 25.08.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 25.08.2023г.
Одобрен проект за ПУП – ПП за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20 кV 18.08.2023г.
Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 31530495/09.09.2016г. 11.08.2023г.
Покана за обществено обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе за 2022г. 10.08.2023г.
Удължаване на срока за подаване на заявления за дърва за огрев 08.08.2023г.
Покана за публично обсъждане на бюджета за 2023 г. 07.08.2023г.
Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 33740079/10.12.2010г. 02.08.2023г.
Откриване на процедура по отдаване под наем на терени - публична общинска собственост 28.07.2023г.
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за изменение на разрешително № 31510290/21.06.2011г. 27.07.2023г.
Проект за ПУП – ПП за трасе на кабелна линия 20 кV от БКТП 1х800 кVА в с. Подвис и с. Прилеп 18.07.2023г.
Определяне на санитарно-охранителна зона в с Камчия 11.07.2023г.
Определяне на санитарно-охранителна зона в с Костен 11.07.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 06.07.2023г.
Писмо на Кмета на Община Сунгурларе относно снабдяване с дърва за огрев на населението на Община Сунгурларе за отоплителен сезон 2023/2024 година 26.06.2023г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Гено Димов Генов 16.06.2023г.